tirsdag den 19. september 2017

EUs hæmmende lange regulative arm

EU’s lange regulative arm

I 25 år stod jeg i spidsen for en lille virksomhed der fremstillede elektronik. Jeg havde sådan set kun dårlige erfaringer med såvel U.S: regulativer og overraskende nok europæiske regulativer.


Regeringsdirektiver og regulativer er en afspejling af de politiske kræfter. Videnskabelige hensyn og økonomiske hensyn kommer i anden række, og de regulerende instanser ændrer med glæde de videnskabelige som økonomiske hensyn for at pacificere de politiske kræfter.
Billedresultat for regulations
Regulativer om forurening svarer til ‘dagens skræmmebillede,’ det være sig asbest, bly, dioxin mv. De regulerende har absolut ingen interesse i at beskytte virksomhederne og industrien, medmindre disse har politisk indflydelse.


Det giver selvfølgelig de helt store virksomheder en kæmpefordel for de kan udføre lobbyarbejde langt mere effektfuldt. De store virksomheder byder ofte reguleringer velkommen fordi disse kan besværliggøre, eller handicappe de noget mindre konkurrenter. Store firmaer har langt bedre råd til at betale for de juridiske og ingeniør mæssigt forbundne omkostninger ved regulativer.


Et eksempel på dette er the Federal Communications Commission (FCC) regulativ om tilfældig radiostråling fra computerudstyr. For nogle år siden skrev jeg en artikel der i detlaljer beskrev stupiditeten ved disse regulativer.


Regulativernes oprindelige formål var motiveret af ønsket om at computere ikke skulle interferere med TV i hjemmet. Efter disse regulativer blev nedfældet er TV apparaterne blevet ændret til digitale signaler der er ekstremt modstandsdygtige over for interferens. Oven i det er de fleste TV apparater forbundet med kabel, der også hindrer interferens. De oprindelige årsager til regulativerne er således ikke eksisterende grundet den tekniske udvikling, men regulativerne er der dog stadig, helt uændret, og tilsyneladende har FCC ingen intention om at gøre noget om. Årsagen?  En stor og indflydelsesrig testbranche er vokset frem ved de nu overflødige regulativer. De store fremstillingsvirksomheder kunne øve indflydelse, men de har ingen motivation til at reducere den uforholdsmæssige store byrde der er pålagt deres mindre konkurrenter. De har også deres eget interne bureaukrati hvis eksistens er afhængig at fortsat støtte til regeringsregulative.
Billedresultat for regulations
Elektronikindustrien er international. Min lille virksomhed havde 40% af salget uden for U.S. Da de europæiske regulativer i 2001 krævede, mod al sund fornuft, at blybaseret loddemateriale ikke længere måtte benyttes i elektronisk udstyr, blev hele branchen udfordret kraftigt. Miljøministeriet i U.S. fandt intet problem i det blybaserede loddemateriale der, uden problemer var blevet benyttet i over 100 år.


Men da EU forbød bly, måtte hele den globale elektronikindustri adlyde, fordi de alle solgte enten direkte eller indirekte til Europa. Du kunne så mene at U.S. regeringen ville træde hjælpende til for at redde den hjemlige elektronikbranche og lægge pres for at hindre de hensynsløse europæiske regler. Drøm du blot videre.


De fleste elektroniske apparater er fremstillet ved komponenter med bly, såsom integrerede kredsløb til printede kredsløb. Lodningen udføres sædvanligvis ved at man anvender et klæbende loddemateriale til bordene, placerer komponenterne og på et samlebånd loddes så tingene fast ved ved at de køres gennem en ovn for at smelte pastaen. Da den blybaserede pasta blev forbudt så var det nødvendigt for at bruge alternative pastas der har et langt højere smeltepunkt og ovnen måtte opvarmes langt kraftigere. Dette krævede så igen at mange af komponenter måtte ændres for at modstå den højere temperatur.


Oveni det opstod der mange nye problemer man ellers ikke havde kendt til. For eksempel, udvidede nogle metaldele sig og kortsluttede dermed komponenterne. Omkostningen til nye værktøjer og metoder kostede industrien milliarder af dollars. Ofte måtte ellers dyrt betalt udstyr skrottes.


At bly i elektronisk udstyr kunne forårsage forgiftning har helt og aldeles uden baggrund i fakta, direkte komisk, når man tænker på at ti millionvis af bilakkumulatorer, der hver indeholder over 10 kilo bly, smides ud eller genbruges hvert år.


Den indflydelsesrige automobilindustri vil ikke sådan bare lade sig tvinge til at gå bort fra bly.


Hvorfor gik EU regulatorerne så til at forbyde bly? Den sandsynlige grund at det måske kunne give forurening er mulig, men ikke den rigtige. Regulativer fra regeringer plejer at have skjulte dagsordener, der ikke sådan lige er til at gennemskue for offentligheden. Måske skyldtes det at den europæiske elektronikindustri mente den ville opnå konkurrencefordel over de japanske og amerikanske.


Måske skyldtes det at man blot var dum, og ikke indså det kaos det ville medføre og da det så blev tydeligt ønskede man ikke at indrømme at man havde taget fejl Det er en fejl at undervurdere niveauet af uvidenhed og inkompetence hos disse regulativer kommende fra regeringen. For at være fair så er det altså vanskelig, om ikke umuligt at begribe behovene og problemerne i en kompliceret branche.


Hvis man så spørger ind til hvorfor regeringen ikke sørger for at deres regulativer er tidssvarende er svar sædvanligvis - der er brug for flere penge. Det er det nemme svar for at undgå at tage ansvar og så lægger man skylden på nogle andre. Regulativerne er aldrig forkerte, unødvendige eller direkte dumme. Regulativerne er altid kloge og med baggrund i den bedste information. Med andre ord - det hele er politisk spin.


Der er kun lidt håb om at man kan udfordre stupiditeten eller i de unødvendige regulativer gennem en retssag, fordi Højesteret har erklæret at man skal have respekt for de regulerende agenturer. Selvom en eller anden slags ‘indrømmelse’ er mulig så er omkostningerne til en sag i millionklassen og retssagerne kan trække ud i årevis.


Jeg har kun nævnt to hæmmende regulativer, en fra US og en fra EU, der har berørt mig. Dog har de to pålagt branchen milliarder af dollars i unødvendige omkostninger.

Lige for tiden består the Code of Federal Regulations af 174,000 sider. Det kan ikke overraske at byrden ved regulativerne på U.S. økonomien er blevet anslået til at overstige  to billioner dollars om året.. Det svarer til $6,000 for hver borger i landet, eller $24,000 for en familie på fire.


At få styr på og tæmmet regulativer der er gået helt amok, er et ikke løst problem. Udfordringerne er ofte for tekniske for dommerne, for slet ikke at tale om juryer, det er svært stof.


Offentlige høringer og offentlig debat er en ren farce som man i det store og hele ignorerer. Mit forslag er at få institutionelle B Teams, hvis opgave skal være at modargumenterne og dermed skabe en barriere mod forslag til regulativer eller mod eksisterende regulativer.  


Det er ganske åbenbart at disse B Teams skal være uafhængige af regeringen og have nok midler til at behandle og belyse de komplicerede udfordringer. Eksistensen af B Teams ville få regeringskontorer til at være mere ængstelige for at komme med stupide eller unødvendige regulativer.


Norman Rogers writes often about scientific and regulatory issues. He is an unpaid advisor to the Heartland Institute and a member of the board of directors of the CO2 Coalition. He is a member of the American Geophysical Union and of the American Meteorological Society. He maintains a website.


mandag den 18. september 2017

Muhammads seksuelle fantasier om Jomfru Maria

Muhammads seksuelle fantasier om Jomfru Maria

På et tidspunkt hvor mennesker i Vesten konstant tilskyndes til, og advares imod at tale med mangel på respektfuldt om Muhammad, for ellers vil krænkede muslimer svare igen med vold - til skam og skyld for de som udøver deres ytringsfrihed - så overvej hvad muslimer regelmæssigt siger om de ting ikke-muslimer holder af.
Under et nyligt interview på sit arabisk sprogede program erklærede Dr. Salem Abdul Galil - tidligere viceminister for Egyptens rettigheder til at prædike - med fryd at, blandt de bibelske kvinder (Moses’ søster og Faraos hustru) vil “vor profet Muhammad - bøn og fred være med ham - blive gift med Jomfru Maria i Paradiset.” Man skal vide at det arabiske ord for “ægteskab” betegner “lovlige seksuelle relationer” og altså ikke betyder det samme som Vestens “romantiske” eller Platoniske konnotationer.  
Hvor har Galil - denne regeringsmebedsmand der også mener at Muslimer kan bære de hadede krucifiks for at narre kristne—mon fået sin holdning? Som sædvanlig - fra Muhammad. I en hadith der synes at være pålidelig nok til at være med i den berømte ben Kathir’s samling, erklærede Muhammad at “Allah vil bortgifte mig i Paradiset til Maria, Imrans datter” (som muslimer identificerer som Jesu mor.).
Hvis det kun er få moderne kristen der er klar over dette islamiske krav, så gjaldt det ikke Middelalderens kristne der levede i lande besat af muslimerne. Der udfordrede muslimerne regelmæssigt de katolske og ortodokse kristne der havde ærbødighed for Jomfru Maria som den ‘Evige Jomfru’ med denne fantasi.  
Den muslimske profet hævdede han ville deflorere den kristne jomfru i himlen
Således skrev Eulogius af Cordoba, en indfødt kristen i det muslimsk besatte Spanien engang: “Jeg vil ikke gentage den helligbrøde som den urene hund (Muhammad) har vovet at fremføre om Den Velsignede Jomfru, Verdens Dronning, Den Hellige Moder til vor ærværdige Herre og Frelser. Han hævdede at han i den næste verden ville deflorere hende.”  
Som det plejer at være var det Eulogius’ krænkende ord om Muhammad - ikke Muhammads krænkende ord om Maria - der fik dystre konsekvenser. Eulogius, sammen med mange andre spanske kristne der havde ladet deres stemmer høre i kritik af Muhammad, blev fundet skyldige i “blasfemi,” og offentligt torteret og henrettet i “Den Gyldne Tid” i Cordoba i år 859.
Ikke kun undertrykker mange akademikere i Vesten dette eller ‘hvidvasker’ sådanne historiske anekdoter om muslimsk forfølgelse af kristne, men nogle, ubevidst eller på grund af uvidenhed - laver det om i en bestræbelse for at skildre kristne offre for Islam som var de forfølgere af Islam. Således beklager og skriver John V. Tolan, hisotriker og medlem af Acedemia Europaea,  efter at have citeret Eulogius fornævnte klage mod Muhammad:  
Denne uhyrlige påstand (at Muhammad vil gifte sig med Maria) kan se ud til at være Eulogius’ opfindelse. for jeg kender ikke til nogen andre kristne polemikere der kommer med denne anklage mod Muhammad. Eulogius fabrikerer løgne beregnet på at chokere den kristne læser. På denne vis bliver de karaktertræk, hvor Islam ligner Kristendommen (såsom ærbødighed over for Jesus og hans jomfrumor) deformeret og gjort dystre for at forhindre at kristne kommer til at beundre noget hos muslimen. Målet er at inspirere til had mod dem “undertrykkerne”..... Eulogius vil dermed vise at muslimen ikke er en ven men en potentiel voldtægtsmand af kristne jomfruer. s (Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, p.93).
Som det allerede er dokumenteret var det imidlertid Muhammad selv - ikke en eller anden “kristen polemiker” - der hævdede at Maria skulle være hans evige konkubine. Men kendsgerninger tæller ikke for akademikere som Tolan, der er mere ivrig efter at dæmonisere Eulogius i sin bestræbelse på at mildne de “krænkede” muslimer der slagtede ham.
Hvis man så lægger reel eller opfundet historie til side, så kan vi jo se på moderne dages Egypten og overveje, hvorfor Dr. Galil - en regeringsmbedsmand der omtales som “moderat,” en brobygger mellem muslimer og kristne alligevel åbenlyst siger at han kender millioner af ortodokse kristne i Egypten der vil finde det vederstyggeligt at Kristi mor skulle gives til - og have sex med - det kristne bedømmer som en falsk profet.
Jovist gav mange egyptiske kristne udtryk for vrede, herunder på de sociale medier, dog reagerede de ikke med vold. Havde en førende kristen gejstlig, eller blot en lille koptisk dreng hævdet at Aisha - Muhammads yndlingshustru der indtager en hædersplads i Sunni tradition - ville blive gift med og have sex med en falsk profet, ja vedkommende ville blive gennembanke og om ikke slået ihjel under sagen, fængslet efter Egyptens lov om “at tale nedsættende om religioner,” der sådan set skulle beskytte såvel Islam som Kristendommen.
Men som enhver muslim og kristen ved er loven i Egypten om “at tale nedsættende om religioner,” som igen har betydet arrestationer og afstraffelser af mange koptere der har stået anklaget for at forhåne Islam på social medier - i realiteten en lov der kun gælder for Islam. De ting som kristne anser som hellige er der fri mulighed for at tale nedsættende om - også hos regeringsembedsmænd.
Trods alt er Islam - begyndende med sin profet og gennem alle dens skrifter - bygget på at nedværdige ikke muslimer og deres religioner,.især Jødedommen og Kristendommen. Så hvordan kan det at gentage det som Islam anser som sandt nogensinde blive dømt som blasfemisk af muslimer - er de vantros følelser fuldstændig uden betydning?
Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007).

lørdag den 16. september 2017

Ny forskning: Ældre der indtager alkohol får ikke så ofte demens

Ny forskning: Ældre personer der indtager alkohol bekæmper demensHvis du er voksen i den arbejdsduelige alder og ikke har overvejet at lade dig pensionere så kan resultaterne af en ny undersøgelse måske give dig en plan: Besøg det lokale værtshus for en genstand
En undersøgelse gennem 30 år fra the University of California, San Diego har konkluderet at hvis man er over 65 og drikker op til tre alkoholiske genstande om dagen så kan man se frem til en lykkelig og sund pensionsalder.
Man konkluderer faktisk, at moderat til mere udpræget drikkevaner sandsynligvis gør at man lever til man er 85, uden demens eller andre kognitive ‘handicaps’ i forhold til de som ikke drikker.
Livet begynder ved 65!
Flere gode nyheder - undersøgelsen står ikke alene:
Undersøgelsen der fulgte flere end 1000 hvide mænd og kvinder fra middelklassen i Californien er med baggund i en hoben frisk forskning der knytter det at nyde alkohol til et langt liv.
Naturligvis siger undersøgelsens forskere at overdreven indtag kunne have den stik modsatte effekt og “forårsage alkoholrelateret demens.”
Og nu før nogen bliver alt for eksalterede, så er der altså flere faldgruber:
Forskerede påpegede at undersøgelsen ikke lader formode at det at drikke er årsagen til et længere liv og et bedre helbred.
De påpeger at mennesker der indtager moderate mængder af alkohol - vin- regelmæssigt har en højere indkomst og bedre uddannelser. De ryger også mindre og har bedre adgang til sundhedsomsorg.
Det kan altså se ud til at dette ikke lige med det samme kan giver anledning til endnu en sensationel overskrift der ikke lever op til ‘fristelsen.
Men igen, resultaterne er altså fastslået og måske skulle vi betragte dem med optimisme.
Na zdrowie!

torsdag den 14. september 2017

Tolke til 220 sprog koster kassen i retssystemet

Tolke til 220 sprog koster kassen i retssystemetMonica ShowalterDomstole i Californien står over for en mangel på tolke. Der tales cirka 220 forskellige sprog hos de som systemet fører sager imod, af,vidner forsvarere og anklagere. Det giver anledning til spørgsmålet: Hvem lader disse mennesker kommer hertil, og hvorfor skal vi betale for dette?


Hvis der er en grund til ikke at lade disse uregistrerede immigranter, der ikke mag ter sproget, komme ind i U.S.,  må det være oversættelsesservicen disse personer kræver når de først er kommet ‘i havn.’


Domstole i staten bliver bedt om at finde tolke til sprog som Mixtec, Malayalam, Telugu, Wu, Hakka, Xiang, Kannada, Tarasco, Uzbek, Maithili, Oromo, Cebuano, Bhojpuri, Pashto, Igbo, og andre sprog der slet ikke tales i noget nævneværdigt omfang i U.S. Ifølge the Los Angeles Times:


Mindst 200 sprog tales der i Californien, og 44% af borgerne taler et andet sprog end engelsk hjemme. Syv millioner californiere siger de ikke kan tale engelsk særlig godt.


Oven i det betragtes Californiens retssystem som det største i nationen, og overgår i størrelse hele labyrinten af forbundsdomstole.


Blot det at finde trænede tolke er nærmest umuligt. Statens domstole behandlede cirka 8 millioner sager sidste år.


Nu to år inde i sin implementeringsfase skubber Californiens "language access plan" til domstolene for at give tolke til alle ikke-engelsk talende i alle sager.


Det kommer til at koste kassen. Og de penge skal komme andre steder fra. Man man spekulere over om de overbebyrdede domstoles midler, der er blevet forvaltet rigtig dårligt, vil stige endnu mere for at kunne betale alle disse tolke i sager der omfatter lovbrydere og jackpot advokater der kaster sig ud i besynderlige erstatningssager.
Billedresultat for languages and translation cartoon


Staten er underlagt forbundsregler for at yde tolkeservice til alle der kommer hertil, uden omkostning for disse. Helt sikkert er nogle af dem uskyldige vidner, andre igen faktiske ofre, og måske skulle disse kategorier ikke betale. Men der er også personer i disse retssager der burde betale - nemlig kriminelle og igangsættere at fupretssager der derpå afvises.


Da det aldrig vil ske, og den “gratis” oversættelsesservice for alle 220 sprog der tales i Californien vil blive ved at eksistere bør spørgsmålet stilles om, hvorfor disse mange personer uden engelskkundskaber dog får lov til at komme ind i U.S. Mange er her ulovligt og det beviser præsident Obamas fiasko med at påtvinge immigrationslove. Andre slippes blot ind som flygtninge gennem Konsulater og United Nations bureauer der som opgave har at være ‘åh så gode’ uden hensyn til om disse mennesker kan tilpasse sig os og holde sig ude af problemer, som de helt åbenbart ikke kan.


Hvis der skulle være en yderligere grund til at reforme indvandringslovene så er det disse omkostninger til translatører til lovbrydere, som ofte ikke møder op, og igen tvinger domstolene til at lade dem være på fri fod.


I 2007 slap en børnemisbruger fra Liberia fri, fordi en domstol i Maryland, ikke kunne finde en tolk der kunne betjene den anklagede på hans Vai dialekt.   


Ville vi kunne lave et system for immigranter der kommer her til at tvinge dem til selv at betale for deres tolk? Et sådant initiativ ville måske motivere nogle til at lære engelsk. Kan der først og fremmest være krav at kunne engelsk for at få lov til at blive her? Kan der langt om længe være yderligere kontrol ved grænsen?


Uanset løsningen bør det i den grad klargøres for migrantaktivister og andre at ulovlige og ukontrollerede indvandrere koster langt mere end blot deportationsomkostningerne. Med tanke på de monstrøse omkostninger til tolke er det på tide ikke at lade ikke-engelsk talende forbrydere komme ind i U.S.

http://www.americanthinker.com/blog/2017/09/californias_tower_of_babel_court_system.html#ixzz4sRsQl1wl

onsdag den 13. september 2017

De ægte mænd er på vej tilbage

Drengene er tilbage

Man siger ofte at når par ikke er lykkelige skyldes det “manglende kommunikation.”

Det passer yderst sjældent.

Jovis kan mangel på kommunikation være et problem - især hvis man bor langt fra hinanden - men for mænd og kvinder der forsøger at leve sammen er mangel på kommunikation sjældent det som er årsag til problemer.

At man ikke er ‘lykkelig’ stammer ofte fra en manglende evne til at respektere og forsone sig med forskellige måder at kommunikere på.  Beklagelsen “vi taler aldrig sammen”  fremføres så at sige altid af kvinden i forholdet. Det har at gøre med den grundlæggende forskel i den måde problemer løses af mænd og kvinder. Dette er en generalisering, men for de fleste kvinder er det at ‘sludre løs’ løsningen, og for de fleste mænd er det at ‘sludre løs’ netop problemet.

Denne forskel på kønnene er med base i den mest fundamentale og universelle biologiske og psykologiske forskel mellem mænd og kvinder - tendensen til at gå over til fysisk aggression, handling når alt andet for at løse problemet fejler.

Psykologisk set kræver denne kønsforskel  langt, langt mere af mændene end af kvinderne i at få kontrol med og undertrykke aggressioner i de sociale relationer.

I normal kvindelig psykologi ender aggression som regel med voldsom sprogbrug, hvorimod mandlig aggression har en langt dybere påvirkning der kan gå over til fysisk magtanvendelse.

Dette kommer til udtryk i ‘sludre fasen’ hvor fruen kommer til at føle sig lettet og godt tilpas ved hele tiden at tale om de ting hun er utilfreds med. Herren begynder så at føle sig presset, bliver ængstelig og han kan blive aggressiv for at få al denne ‘sludren’ til at høre op.


En anden metode til at klarlægge denne forskel på kønnene er at se på proces og resultater ved problemløsninger. Procesorienterede mennesker holder af at tale om deres problemer. De søger en dybere forståelse for vanskelighederne og bliver ofte lettet over at opleve de stærke følelser der er associeret med deres problemer. Billedresultat for i brake for kleenex
Min favoritreklame: I brake for Kleenex.  

Resultatorienterede mennesker finder hurtigt frem til en vurdering og forventer derpå handling. Favorit reklame: Der er ikke noget problem der ikke kan løses - ved brug af en passende mængde sprængstof
Billedresultat for bumper sticker There is no problem on earth that cannot be solved by the use of high explosives.
Igen maler jeg med den brede pensel - kvinder synes at være mere procesorienterede, og mænd mere resultatorienterede. Det er derfor psykologer, terapeuter og rådgivere oftere er kvinder. Ægtemænd søger oftere end deres hustruer ægteskabelig rådgivning. Ofte sker det først når han har lagt mærke til kufferterne ved hoveddøren.

Det er svært at forestille sig et mere resultatorienteret menneske end præsident Trump. Den kendsgerning at han bruger tweets er blevet beskrevet som en fremragende manøvre til at udmanøvrere en fjendtlig medieverden. Det er muligt at præsident Trumps tweeting ikke har så meget med politik at gøre som det er et naturligt udtryk for hans problemløsnings stil, der igen ofte kan forklares med 140 tegn. Så skal der handles.

I årevis er det feminiserede amerikanske sind blevet indoktrineret til at tro at det at tale, ‘sludre’ løser alle problemer. Obama og hans følge skjulte sig bag den propaganda for at svække militæret og skade nationen. Den tid er forbi eller i det mindste på pause.

The boys are back in town.


http://www.americanthinker.com/blog/2017/01/the_boys_are_back_in_town.html#ixzz4XPgFiqzd

tirsdag den 12. september 2017

Medier tavse om retssag mod Demokratisk senator - hvorfor?

Medier tavse om retssag mod Demokratisk senatorI løbet af de senere år har jeg støttet Senator Bob Menendez for hans kontante holdning til Cuba og Iran. Med andre ord, er dette ikke den typiske Democrat der er gået sammen med Præsident Obama i dennes elendige aftaler.

Derfor takt til Senator Menendez for at påvise at der er mere hos Democrats end identitetspolitik. I øjeblikket er Senator Menendez midt i en retssag og en juridisk kamp. Jeg aner faktisk ikke hvordan den slutter. Ikke desto mindre ser det ud til at ingen medier interesserer sig for den, som vi kan se i denne rapport.

:   
Retssagen mod Sen. Bob Menendez, en Democrat fra New Jersey gik i gang i denne uge, men de førende medier omtalte den så at sige ikke.
Det er første gang i 36 år en siddende United States senator står over for en forbundsdomstol i en retssag om bestikkelse, men CBS, ABC og NBC news har ikke afsat tid til retssagen i deres nyheder tirsdag aften.
Dommer Jeanine Pirro reagerede på "Fox & Friends," ved at sige at det viser at medierne kun er interesseret i “sandhed og retfærdighed” vedrørende den ene side i politik.
Sandt at sige er det altså svært at være uenig med Judge Pirro.

De som undskylder medierne vil muligvis sige der er alt for meget andet at fortælle om, fra Hurricane Irma, til DACA, til  North Korea, til genopbygningen af Houston og så meget andet.

Vi vil dog stille en enkelt spørgsmål: Ville der være total tavshed hvis den anklagede var en GOP Senator (Republikaner), især en ihærdig fortaler mod abort og bøsseægteskaber.

Tillad mig et gæt og et svar: Nej, absolut ikke.

Og så undrer medierne sig over at deres troværdighed er meget ringe.    

P.S. You can listen to my show (Canto Talk) and follow me on Twitter.

http://www.americanthinker.com/blog/2017/09/did_anyone_in_the_media_hear_that_a_us_senator_is_on_trial.html#ixzz4sLwO8M7x
Related Posts with Thumbnails